Dania

W Danii studenci mają możliwość uzyskać wyższe wykształcenie z dyplomem akceptowanym na całym świecie.

System edukacyjny w Danii jest kontrolowany przez państwo. 

Zasady ogólne dotyczące nauki określają instytucje państwowe. 

Państwowe szkoły średnie i uczelnie wyższe podlegają Ministerstwu edukacji lub Ministerstwu kultury.

Współczesny system edukacyjny działa od 1994 roku.

Uchwała mówi o obowiązku szkolnym od 7 do 16 roku życia.

Uzyskanie obowiązkowego (specjalnego) wykształcenia jest bezpłatne.

Struktura systemu szkolnictwa wyższego w Danii dzieli się na dwa sektory:

  • sektor uniwersytecki
  • sektor szkoły wyższej, czyli zawodowe studia wyższe
  • Sektor uniwersytecki

Sektor uniwersytecki obejmuje 12 uniwersytetów i 13 instytutów. Studia w tych instytucjach opierają się na działalności badawczej: jest to podstawowa zasada przyjęta we wszystkich placówkach edukacyjnych, które chcą znajdować się wysoko w rankingach, i celem których jest oferowanie wysokiej jakości programów.

Sektor uniwersytecki obejmuje tylko te instytuty, które oferują uzyskanie różnych stopni, w tym stopień magistra i doktora.


Sektor zawodowej szkoły wyższej 

Sektor zawodowej szkoły wyższej obejmuje około 100 specjalnych instytutów wyższych, które oferują program kształcenia zawodowego:

  • Szkoły kształcenia zawodowego oferujące programy, po których można uzyskać tytuł licencjata.
  • Szkoły kształcenia zawodowego oferujące programy skrócone, zazwyczaj dwuletnie
  • Szkoły kształcenia zawodowego oferujące programy, po których można uzyskać akademickie stopnie zawodowe. 

Zgodnie z uchwałą, podpisaną przez parlament w 2000 roku, większość szkół wyższych, które oferują uzyskanie stopnia licencjata, połączyły się w centrum wykształcenia wyższego profilu ogólnego (CVU).

Szkoły kształcenia zawodowego CVU – to nowy typ instytucji edukacyjnych, których celem jest wzmocnienie pozycji instytutów kształcenia zawodowego oraz stworzenie nowych możliwości dalszego kształcenia.

Read more

Read more

Read more