Irlandia

W dzisiejszym czasie Irlandia stała się jednym z liderów oferujących studia za granicą.

Irlandia i Anglia posiadają wielowiekową tradycję systemu edukacyjnego i mogą pochwalić się wyśmienitymi placówkami edukacyjnymi, takimi jak Trinity College i University of Cork. 

Jednak w Irlandii ceny nauki w szkole średniej i szkołach wyższych są znacznie niższe, niż w Anglii.

Tradycja wyśmienitego systemu edukacji w Irlandii jest ceniona na całym świecie.

Irlandzki system edukacyjny składa się z trzech poziomów: podstawowy (Primary) - 6 lat, średni (Secondary) - 5 lub 6 lat i trzeci poziom, który oferuje ogromne możliwości, począwszy od programów dla uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią o profilu zawodowym, przez możliwość uzyskania dyplomów i tytułu magistra i wyższych.

Nauka w szkole państwowej dla dzieci w wieku 6 -15 lat jest obowiązkowa i bezpłatna.

Do wykształcenia, które można uzyskać w szkole średniej w Irlandii zaliczamy: wykształcenie średnie, wykształcenie zawodowe-techniczne, ogóle  i ponadgimnazjalne.

Nauka w szkole średniej składa się z trzech stopni (cyklów). Pod koniec trzeciego cyklu nauki uczniowie podchodzą do egzaminów, dzięki którym mogą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły średniej. Leaving Certificate – ekwiwalent brytyjskiego A Level.

Egzamin ten jest bardzo ważny, dlatego że w czasie rekrutacji na uniwersytety brany jest pod uwagę wynik z dwóch przedmiotów profilowych.

Należy także wziąć pod uwagę, że Leaving Certificate jest przyznawany we wszystkich krajach Europy, a także w USA, Australii i Nowej Zelandii.

Irlandzki system szkolnictwa wyższego jest niezwykle różnorodny i zawiera się w nim sektor uniwersytecki, instytuty technologiczne, pedagogiczne szkoły wyższe i niepubliczne prywatne szkoły wyższe.

Nauka na studiach wyższych trwa zazwyczaj od 3 do 4 lat, a po jej ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Wymagania rekrutacyjne skierowane do kandydatów zza granicy określane są indywidualnie przez każdy instytut i bazują na świadectwie międzynarodowym oraz certyfikacie języka angielskiego.

Wszystkie uniwersytety oferują studentom szeroki wybór przedmiotów: klasyczne przedmioty humanitarne, przyrodnicze, socjologiczne, ekonomiczne, techniczne, ale również - ostatnio bardzo popularne - IT, projektowanie stron internetowych, programowanie i inne.

 

.

Read more

Read more

Read more