Szwajcaria

Szwajcarki system edukacyjny ma dobrą reputację na całym świecie i stał się znakiem rozpoznawczym tego zamożnego i rozwiniętego gospodarczo kraju.

Szczególnym czynnikiem, który na to wpłynął jest możliwość uczenia się kilku języków obcych.

Nauka obowiązkowa w Szwajcarii trwa 9 lat.

4-6 lat to szkoła podstawowa, następne 3-5 lat szkoła średnia.

Uczniowie, którzy są zainteresowani podjęciem studiów wyższych, po ukończeniu 9 klasy kontynuują naukę w gimnazjum (4 lata).

Po ukończeniu danych szczebli edukacyjnych, absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości, po czym mogą aplikować na uniwersytety.

Studia na uczelniach wyższych dzielą się na uniwersyteckie i zawodowe.

Wyższe kształcenie zawodowe

Nauka kształcenia zawodowego jest bezpośrednio związana z praktyką i produkcją, ale Szwajcaria oferuje szerszy wybór kierunków.

Między innymi techniczne, agronomiczne, handlowe specjalizacje, przygotowanie do zawodu nauczyciela lub pracownika służby zdrowia.

Nauka trwa 3-4 lata.

Studia na uniwersytecie

Studenci, chcący podjąć naukę na studiach wyższych na uniwersytecie, muszą przejść kilka etapów rekrutacji.

Współcześnie Szwajcaria posiada 12 uniwersytetów państwowych i kilka prywatnych uczelni.

Kierunki najczęściej wybierane przez studentów z innych krajów są związane z dziedziną bankowości oraz turystyki (restauracje, hotele).

Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów na w/w kierunkach jest niezwykle ceniony na rynku międzynarodowym.

Read more

Read more

Read more