American College

American College’s on elav ning tolerantne rahvusvaheline keskkond. Rahvusvahelised üliõpilased Euroopa riikidest, Lähis-Idast ning Aasiast võetakse kolledžisse soojalt vastu. Paljudele õpilastele tähendab bakalaureuse- või magistriõppe alustamine ka Küprosele kolimist. Samuti tähendab see toimetulekut akadeemilise tööga, teistest rahvustest üliõpilastega ning võõra kultuuri ja keelega. American College Küprosel proovib selle ülemineku ning harjumise võimalikult sujuvaks teha.

Kolledži eesmärk on toetada oma missiooni täites järgmised eesmärgid:

  • värvata ning säilitada häid õppejõude, kes on pühendunud oma tööle
  • edendada ning toetada teadusuuringuid ning stipendiume, akadeemilist vabadust ning teaduskondade arengut
  • värvata ning säilitada pühendunud administraatoreid, kes arvestavad õpilaste vajadustega ning aitavad neid igal võimalusel
  • pakkuda kõrgekvaliteetseid programme, mis suudavad vastata nii tänapäevastele kui tulevastele ühiskondlikele vajadustele
  • kehtestada ja säilitada head haridussüsteemi
  • omada head organisatsioonilist eeskirja, korda ja määruseid, mis aitavad kolledžil saavutada oma missiooni

Nicosia, Küprose pealinna keskmes asuv American College pakub oma õpilastele parimat osa mõlemast maailmast: harivat ning kultuurilist maailma muuseumide, teatrite, raamatukogude ning näitustega ja meelelahutusmaailma kinode, ööklubide, erinevate seltside, spordirajatiste jpm. Ja kõik see on kõigest jalutuskäigu kaugusel kolledžist.Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi