Saksamaa

Germany

Saksamaa haridussüteem koosneb klassikaliselt keskharidusest, kõrgharidusest ja kutseharidusest. Kooliskäimise kohustus on seadusega rakendatud lastele vanuses 6-19 eluaastat ning kestab kokku 13 aastat. Pärast gümnaasiumi lõpetamist on õpilastel kohutuslik diplomi omandamiseks sooritada lõpueksamid ning alles seejärel on võimalik kandideerida ülikoolidesse.

Saksamaa on läbi ajaloo kogunud tuntust oma kultuuri- ja teaduskeskusega, seetõttu, et püsida ajaga kaasas ja innovatiivne, on kõrgkoolid keskendunud pidevatele uuendustele ja modernsematele lähenemistele oma õppeprogrammide koostamisel. Mainimist väärib ka tõsiasi, et kuna välisüliõpilaste populatsioon Saksamaal üha kasvab, on paljud erialad omandatavad ka inglise ja prantsuse keeles.

Saksamaal on kokku üle 400 erineva kõrgkooli, mis pakuvad ühtekokku 14 500 õppeprogrammi. Kõrgkoolid jagunevad ülikoolideks, praktilise kallakuga ülikoolideks ning kunsti-, filmi- ja muusikakolledžiteks. Võrreldes paljude teiste lääneriikidega on Saksamaal õppimine hea ka rahaliselt. Hetkeseisuga kehtivad õppemaksud bakalaureuseastmes vaid kolmes liidumaas ning semestritasud küündivad maksimaalselt 500 euroni. Magistriõpingute õppemaksud jäävad 650 eurost paari tuhande euro vahele.

Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi