Keeleõpe

Miks on vajalik ja kasulik õppida võõrkeeli? Eesti riigi ja eesti keele kõnelejate arvu väiksust arvesse võttes on igal noorel inimesel lausa hädavajalik õppida ja olla suuteline rääkima võõrkeeli. Maailmakeeled nagu inglise, vene, saksa, prantsuse, itaalia ja hispaania keel on Sulle aknaks maailma ning võimaldab mõista erinevaid kultuuriruume, suhelda inimestega üle kogu maailma nende emakeeles, lugeda välismaised ajalehti/ajakirju, avardada enda silmaringi ja annavad sulle palju muid eeliseid nii sinu isklikus kui professionaalses elus.

Üha rohkem ettevõtteid teeb koostööd välismaiste ettevõtetega ning tööandja vajab kohanemisvõimelisi töötajaid, kes suudavad suhelda erinevates keeltes ning mõista teisi kultuure. Olenemata Sinu karjäärivalikust, võõrkeelte oskus annab sulle tööturul konkurentide ees selge eelise! Töötajaid, kes valdavad erinevaid võõrkeeli, kutsutakse suurema tõenäosusega välisreisidele ning kaasatakse rahvusvahelistesse projektidesse.

SL

Iga uue võõrkeele õppimine aitab kaasa ka Sinu analüütilistele ja tõlgendamisoskustele. Samuti on ka teaduslikult tõestatud, et võõrkeelte õpe aitab kaasa ka matemaatiliste oskuste progressile. Seega, lisaks sellele, et saad selgeks uue võõrkeele, tõuseb ka sinu üleüldine intelligents! Anna oma teadmistele ja tulevikuperspektiividele võimalus ning ole täieõiguslik maailmakodanik läbi keeleõppe!

Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi