Keskharidus

 f

Õppimine Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa ja Saksamaa keskkoolides

Programmi eesmärk on pakkuda 15–18-aastastele noortele suuremaid valikuvabadusi tulevikus. Tutvutakse võõra kultuuriga ja elatakse kohalikes perekondades - selline kogemus avardab silmaringi. Inglise, saksa või prantsuse keele täielik valdamine loob eeldused parema hariduse omandamiseks ja mõjutab elukutsevaliku võimalusi. Kooliõpilased, kes on osalenud vahetusprogrammides, huvituvad tihti rahvusvahelistest suhetest, turismindusest, diplomaatiast, ärist ja õigusteadusest.

Nõudmised osalejale:

  • vanus 15-18
  • hea võõrkeele valdamine, hinne peab olema viimased kolm aastat vähemalt 4 (“hea”)
  • valmisolek muutusteks, kohanemisvõime
  • soov tundma õppida võõrast kultuuri
  • iseseisvus

f

Õppimine koos sakslastega, ameeriklastega või prantslastega annab väga hea keeleoskuse. Samuti tutvute teistmoodi õppetöö korraldusega. Teil on võimalus õppida uusi aineid, mis erinevad tunduvalt meil pakutavatest. Kui soovite, saate valida juurde täiendavaid aineid ja spetsiaalseid kursuseid. Kooli kuraator aitab koostada vastavaid õppeplaane ja tunnikava.

Õppetööväline tegevus

Koolid pakuvad suurel hulgal erinevaid õppetööväliseid tegevusi: jalgpall, korvpall, tennis, ujumine, erinevad huvialaringid, fotograafia, modelleerimine, näitering, arvutiring, keeled, koorilaul, kooliorkester jms.

f

Elamine peres

“Kodu kaugel kodust” – nii kirjeldavad programmis osalenud perekonda, kus nad elasid. Lähedased suhted, mis tekivad, jäävad tavaliselt kestma terveks eluks. “Uue kodu” vanemad on eri vanuses inimesed, kellel on erinev haridus ja elukutse. Kõiki neid ühendab see, et nad tahavad võtta vastu Teie lapse enda perekonna ellu. Perekond pakub õpilasele koha oma lapse toas, kui Teie laps on samast soost, või annab talle eraldi toa. Samuti saab õpilane täistoitlustuse (3 korda päevas). Perekond ei saa tasu selle eest, et Teie laps elab koos nendega. Nad võtavad lapsi vastu, kuna nad tahavad rohkem teada teistest kultuuridest ja samas tutvustada õpilasele oma maa kultuuri. Laste majutamisel arvestatakse perekonna ja õpilase ühiseid huve, näiteks huvi muusika või spordi vastu.

Kuidas valitakse programmi osalejaid?

Esiteks tutvume ankeediga ja vestleme õpilasega ning testime tema keeletaset. Testid ja ankeedid saadetakse spetsialistidele. Nemad teevad otsuse, kas õpilane on võimeline osalema programmis või mitte.

f

Kes vastutab lapse eest?

International Student Exchange hoolitseb Teie lapse eest iga päev. Teie lapsega tegelevad kogenud inimesed. Igal õpilasel on oma kuraator, kes osutab talle abi ja igakülgset toetust. Individuaalsed kuraatorid on International Student Exchange'i esindajad. Paljud nendest on olnud praktikal välismaal. Omades suurt kogemust kodust kaugel elamises, on kuraatorid võimelised toetama uusi õpilasi. Mõned kuraatorid võtavad õpilasi vastu omaenda kodus ja on ka kuraatoreid, kes on osalenud vahendusprogrammides üle 30 aasta. Mitte kõik kuraatorid ei valda õpilase emakeelt, kuid igaühel on kogemusi kultuurivahelistes suhetes, mis aitab tutvustada õpilasi võõra kultuuriga.

Kas kuraatorid saavad eraldi väljaõppe? Kas nad saavad informatsiooni lapse kodukommetest ja traditsioonidest?

International Student Exchange'l on spetsiaalne kuraatorite koolitusprogramm, mis sisaldab muuhulgas eriseminare, kus pakutakse informatsiooni ühiste suundade, reeglite ja meetodite kohta õpilastega suhtlemisel. Koolituse raames tutvuvad kuraatorid põhiliste kultuuridevaheliste suhetega ja võõrkeele õppimise eriärasustega. Kuraator elab Teie lapsega ühes linnaosas või piirkonnas. Vähemalt üks kord kuus kohtub ta Teie lapsega, kuid õpilane võib helistada kuraatorile ööpäevaringselt (telefoninumbri saab õpilane veel enne ärasõitmist).

Millised võimalused on õpilastel?

Need õpilased, kes ei soovi edasi ülikooli õppima minna, õpivad klassides, kus on rohkem praktilisi aineid, näiteks äri, kaubandus, tööstus, tehnoloogia või teised ained, mis aitavad kaasa tööle asumisel peale kooli lõpetamist. Viisa staatuse tõttu ei saa õpilased seaduslikult tööl käia, kuid nad saavad taskuraha samal moel nagu kohalikud õpilased, näiteks võivad nad töötada lapsehoidjana, niita muru ja koristada. Paljud organisatsioonid ja perekonnad soovitavad õpilastel avada pangaarve ja hoida raha pangas. Lapsevanemal on siis võimalik raha üle kanda oma lapse arvele.

f

Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi